Διαγώνισμα 3ωρο Γ Λυκείου Βαρβάκειο 2019

Κατεβάστε από εδώ ή ΔιαγώνισμαΚατΓ2019Βαρβάκειο το διαγώνισμα 3 ωρών προσομοίωσης των συναδέλφων από το Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής 2019 από τη σελίδα του συναδέλφου Ζήνωνα Λυγάτσικα.

 

Advertisement

Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων χωρίς απειροστικό λογισμό

Στο συνημμένο παρακάτω έγγραφο ο συνάδελφος Θανάσης Ξένος δίνει ένα σύνολο «γνωστών» γραφικών παραστάσεων στη Β΄λυκείου, χωρίς καθόλου χρήση της παραγώγου.

Δείτε το σύνδεσμο εδώ ή ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ.

Σύνοψη Γνώσεων Α και Β λυκείου

Από τον συνάδελφο Μ.Παπαγρηγοράκη μία σύνοψη των γνώσεων από Α και Β λυκείου:

 

clyk_prin_tin_c_lykeiou_papagrigorakis