Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών Μαθημάτων 2019-2020 – Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Πηγή: Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών Μαθημάτων 2019-2020 – Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Όριο Συνάρτησης στο x0

Μπορούμε να δούμε αν οι τιμές μίας συνάρτησης προσεγγίζουν έναν συγκεκριμένο αριθμό, εφόσον οι τιμές του x, τις οποίες αντικαθιστούμε σε αυτήν βρίσκονται πολύ κοντά σε έναν συγκεκριμένο αριθμό $x_0$.

 

Advertisement