40 συστήματα του Νίκου Ζανταρίδη, οι λύσεις (2.1 έκδοση).pdf – Google Drive

Πηγή: 40 συστήματα του Νίκου Ζανταρίδη, οι λύσεις (2.1 έκδοση).pdf – Google Drive

Γεωμετρική απόδειξη ανισότητας ΑΜ-ΓΜ

12 αποδείξεις αρρητότητας του ρίζα 2 από τον Μ.Λάμπρου

12 αποδείξεις και σχόλια από τον Μιχάλη Λάμπρου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

To arrito tis rizas 2

Δείτε και μία σχετική συζήτηση στο www.mathematica.gr.

Σημειώσεις Μιγαδικής Ανάλυσης

Στο συνημμένο περιλαμβάνονται οι εξαιρετικές σημειώσεις Μιγαδικής Ανάλυσης του καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Μ.Παπαδημητράκη.

Κατεβάστε από εδώ ή http://fourier.math.uoc.gr/~papadim/complex_analysis_2016/complex_analysis_2.pdf

Advertisement

Εικοσιδωδεκάεδρο 14 – Συλλογή ασκήσεων στα πολυώνυμα.

Κατεβάστε από εδώ.

Εικοσιδωδεκάεδρο 16 Συλλογή ασκήσεων στις ανισότητες

Κατεβάστε από εδώ.

Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο

Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο για τριγωνομετρικούς αριθμούς, μέσω τριγωνομετρικού κύκλου.

Ένα geogebra applet βοηθητικό εδώ.

Γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα

Ασκήσεις για τα γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα εξισώσεων.