Θέματα και Λύσεις ΕΜΕ Διαγωνισμού ΘΑΛΗΣ 2018

Θέματα και λύσεις όλων των τάξεων.

 

2018_19_Θαλής_τελικό_λύσεις_4